ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักเกี่ยวกับวรภาสดีคำแนะนำการย้อมผ้าหลักสูตรอบรมตัวแทนจำหน่ายเว็บบอร์ดถามตอบผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สีไดล่อน
สีเพ้นท์ผ้า Fabric Paints
สีเปลี่ยนสีรองเท้า Shoe Colour
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
 
dylonthailand
 
@dylonthailand
 
ไดล่อน สีย้อมเย็น  Dylon Cold Dye
  ไดล่อน สีย้อมผ้า สีย้อมเย็น      
        มีให้เลือกถึง 26 สี
        วิธีการย้อมผ้า
        ถาม-ตอบ Q & A
        สิ่งที่ควรทำ / ไม่ควรทำ Do/Don't
        ตารางชนิดของผ้า
        ตารางแสดงน้ำหนักผ้า
        video วิธีการย้อมผ้า
     
ย้อมเสื้อผ้า บาติก มัดย้อม ย้อมไม
 
 คุณสมบัติ
ใช้ย้อม ผ้าเส้นใยธรรมชาติ ทุกชนิด เช่น ย้อมผ้าฝ้าย
ย้อมผ้าลินิน ย้อมผ้าเรยอง ย้อมผ้าไหม ย้อมผ้าขนสัตว
ย้อมผ้าฝ้ายผสมโพลิเอสเตอร์  ฯลฯ ดูชนิดของผ้าที่สามารถย้อมได้จาก ตารางชนิดของผ้า
เหมาะสำหรับใช้ในงานฝีมือ เช่น บาติก มัดย้อม
ย้อมขนนก
ย้อมไม้ ย้อมดอกไม้สด ย้อมกระดาษสา ฯลฯ
สีไม่ตกเมื่อใช้ร่วมกับ
ไดล่อน เคมีช่วยย้อม
(Dylon Cold Dye Fix)
ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ทำลายเส้นใยผ้า และไม่ทำให้ผ้าแข็ง
กระด้าง
ย้อมด้วยน้ำเปล่าธรรมดา
ผลิตในประเทศอังกฤษ
เป็นสีปลอดสารพิษ (Non-toxic) ไม่มีโลหะหนัก
 ปริมาณการใช้
สี 1 ตลับ ย้อมผ้าแห้งหนัก 250 กรัม (ประมาณ 2-3
ตารางหลา) หรือเสื้อเชิ้ตผู้ชาย 1 ตัว
ยกเว้น สีดำ เบอร์ A52 ย้อมผ้าได้ 125 กรัม
ดู ตารางแสดงน้ำหนักผ้า
ใช้ เคมีช่วยย้อม (Dylon Cold Dye Fix) 1 ซอง
ต่อย้อมสี 1 ตลับ
 ข้อแนะนำ
ถ้าน้ำไม่ท้วมผ้า ให้เติมน้ำเพิ่มได้
แยกซักผ้าที่ย้อมแล้วต่างหาก 2-3 ครั้งแรก โดยกลับผ้า
ด้านในออก เพราะอาจมีกากสีตกค้างอยู่ หลังจากนั้น
ก็สามารถซักรวมกับผ้าอื่นๆ ได้
ห้ามใช้ เคมีช่วยย้อม
(Dylon Cold Dye Fix)
คู่กับ ไดล่อน สีย้อมร้อน
 
 คลิปวิธีการย้อมผ้า
 
 วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม
ไดล่อน เคมีช่วยย้อม (Dylon Cold Dye Fix)
ต่อสี 1 ตลับ (จำเป็นต้องใช้)
เกลือ 4 ช้อนโต๊ะ (125 กรัม) ต่อสี 1 ตลับ (จำเป็นต้องใช้)
กะละมัง หม้อ หรือภาชนะทนไฟอื่นๆ ที่ใช้ในการย้อม
ถุงมือยาง
แก้ว หรือขันน้ำ สำหรับละลายสี
ปากคีบ ทัพพี หรือไม้สำหรับคนผ้า
 
 วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม    
ไดล่อน เคมีช่วยย้อม (Dylon Cold Dye Fix)
ต่อสี 1 ตลับ (จำเป็นต้องใช้)
   
เกลือ 4 ช้อนโต๊ะ (125 กรัม) ต่อสี 1 ตลับ (จำเป็นต้องใช้)  
กะละมัง ถัง หม้อ หรือภาชนะที่ใช้ในการย้อม  
ถุงมือยาง  
แก้ว หรือขันน้ำ สำหรับละลายสี  
ปากคีบ ทัพพี หรือไม้สำหรับคนผ้า  
 วิธีใช้ สีย้อมเย็น      
ชั่งน้ำหนักผ้าแห้งที่จะย้อม
ซักให้สะอาด แล้วบิดหมาดๆ
(ไม่ต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม)
  เทลงในกะละมังย้อม และคนให้ทั่ว
เติมน้ำใส่ในกะละมังกะให้น้ำท่วมผ้า
เล็กน้อย
  คลี่ผ้าออกแล้วค่อยๆ จุ่มลงในกะละมัง
(สวมถุงมือยาง) ละลายสีด้วย
น้ำอุ่น 1/2 ลิตร (ต่อสี 1 ตลับ)
แล้วคนให้สีละลายจนหมด
  กดผ้าให้จมใต้น้ำตลอดเวลา เพื่อให้
ได้สีสม่ำเสมอ และคนผ้าตลอดเวลา
10 นาทีแรก
จากนั้น แช่ผ้าให้จมใต้
น้ำ ต่อไปอีก 50 นาที โดยคนผ้าเป็น
ครั้งคราวอย่างน้อย ทุกๆ 10 นาที
เทสีลงในกะละมังย้อม   นำผ้าที่ย้อมเสร็จแล้วมาล้างในน้ำ
สะอาดหลายๆ ครั้งจนน้ำล้างใส
ละลาย ไดล่อน เคมีช่วยย้อม (Dylon
Cold Dye Fix) 1 ซอง และเกลือ
4 ช้อนโต๊ะ ด้วยน้ำร้อน 1/2 ลิตร
คนให้ละลาย
  ซักอีกครั้งในน้ำร้อนผสมผงซักฟอก
เพื่อขจัดกากสีออก ซักให้สะอาดแล้ว
ตากในที่ร่ม
 วิธีใช้ สีดำ เบอร์ A52
 
สี 1 ตลับใช้ย้อมผ้าแห้งหนัก 125 กรัม
เคมีช่วยย้อม (Dylon Cold Dye Fix) 2 ซอง ต่อสี 1 ตลับ
เกลือ 8 ช้อนโต๊ะ ต่อสี 1 ตลับ
ใช้เวลาย้อม 3 ชั่วโมง
 
  กลับด้านบน Go Top
  ทำตามขั้นตอนที่ 1 - 6
คลี่ผ้าออก แล้วค่อยๆ จุ่มลงใน กะละมัง กดผ้าให้จมใต้น้ำ
และคนผ้าตลอดเวลา 30 นาทีแรก จากนั้น แช่ผ้าให้จมใต้
น้ำต่อไปอีก 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยคนผ้าเป็นครั้งคราว
อย่างน้อยทุก 10-15 นาที กดผ้าให้จมใต้น้ำตลอดเวลา
นำผ้าที่ย้อมเสร็จแล้วมาล้างใน น้ำสะอาดหลายๆ ครั้งจนน้ำ
ล้างใส และซักอีกครั้งในน้ำร้อนผสมผงซักฟอกเพื่อขจัด
กากสีออก ซักให้สะอาดแล้วตากในที่ร่ม
กลับด้านบน Go Top
วิธีการย้อม สำหรับผ้าขนสัตว์
ใช น้ำส้มสายชู 1 1/2 ถ้วย (375 ซีซี) ต่อสี 1 ตลับ
ไม่ต้องใช เกลือ และเคมีช่วยย้อม (Dylon Cold Dye Fix)
ใช้น้ำส้มสายชู แทนเกลือ และเคมีช่วยย้อม
 
   
  ทำตามขั้นตอนที่ 1 - 4 แต่ใช้น้ำร้อนในการย้อม
เทน้ำส้มสายชูลงในกะละมัง
คลี่ผ้าออก แล้วค่อยๆ จุ่มลงในกะละมัง กดผ้าให้จมใต้น้ำ และคนผ้าตลอดเวลา 10 นาทีแรก จากนั้นแช่ผ้าให้จมใต้้
น้ำต่อไปอีก 50 นาที โดยคนผ้าเป็น ครั้งคราวอย่างน้อย
ทุกๆ 10 นาที กดผ้าให้จมน้ำตลอดเวลา
นำผ้าที่ย้อมเสร็จแล้วมาล้างในน้ำ อุ่นหลายๆ ครั้ง
จนน้ำล้างใส และซักอีกครั้งในน้ำอุ่นผสมผงซักฟอก
เพื่อขจัดกากสีออก ซักผ้าให้สะอาด แล้วตากในที่ร่ม
กลับด้านบน Go Top
 
 
สีย้อมร้อน  |  สีย้อมเย็น  |  ยากำจัดสี และคราบสกปรก  |  สีย้อมผ้าด้วยเครื่องซักผ้า สีย้อมผ้า พรีเมี่ยม  |
สี, สีย้อมผ้า, cold water dye, สีย้อมเย็น, ย้อมเย็น, สีไม่ตก, cold dye fix, เคมีช่วยย้อม, ฟิกซ์, ฟิกซ์สี, เกลือย้อมผ้า, tie dye, tie-dye, มัดย้อม, ผ้ามัดย้อม, สีมัดย้อม, batik, บาติก, ผ้าบาติก, สีบาติก, cotton, ผ้าฝ้าย, ฝ้าย, สีย้อมฝ้าย, สีย้อมผ้าฝ้าย, silk, ผ้าไหม, ไหม, สีย้อมผ้าไหม, สีย้อมไหม, wool, ผ้าขนสัตว์, ผ้าขนแกะ, สีย้อมผ้าขนสัตว์, Jeans, ย้อมยีนส์, สีย้อมยีนส์, ย้อมยีน, ย้อมขนนก, สีย้อมขนนก, ย้อมไม้, สีย้อมไม้, ย้อมดอกไม้, ย้อมดอกไม้สด, สีย้อมดอกไม้, สีย้อมดอกไม้สด, กระดาษสา, สีย้อมกระดาษสา