ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักเกี่ยวกับวรภาสดีคำแนะนำการย้อมผ้าหลักสูตรอบรมตัวแทนจำหน่ายเว็บบอร์ดถามตอบผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สี  Colour Products
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
ซื้อสินค้าไดล่อนอัสออนไลน์
 
dylonthailand
 
dylonthailand
 
 
  เสื้อมัดย้อม ลายก้นหอย   เสื้อมัดย้อม ลายวงกลม   เสื้อมัดย้อม ลายเกล็ดงู    
เสื้อมัดย้อม
ลายก้นหอย
เสื้อมัดย้อม
ลายวงกลม
เสื้อมัดย้อม
ลายเกล็ดงู
 
               
  มัดย้อมผ้าเช็ดปาก   มัดย้อมปลอกหมอน   ย้อมรองเท้าผ้าใบ    
  มัดย้อมผ้าเช็ดปาก
ลายวงกลมเล็ก
  มัดย้อมปลอกหมอน
ด้วยคลิ้ปหนีบกระดาษ
  ย้อมรองเท้าผ้าใบ    
               
               
               
 
   
 
สีย้อมผ้า  |  สีเพ้นท์ผ้า  |