ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักเกี่ยวกับวรภาสดีคำแนะนำการย้อมผ้าหลักสูตรอบรมตัวแทนจำหน่ายเว็บบอร์ดถามตอบผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สีไดล่อน
สีเพ้นท์ผ้า Fabric Paints
สีเปลี่ยนสีรองเท้า Shoe Colour
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
 
dylonthailand
 
@dylonthailand
สี, สีย้อมผ้า,สีย้อมผ้า เครื่องซักผ้า,สีไม่ตก, cotton, ผ้าฝ้าย, ฝ้าย, สีย้อมฝ้าย, สีย้อมผ้าฝ้าย, silk, ผ้าไหม, ไหม, สีย้อมผ้าไหม, สีย้อมไหม, wool, ผ้าขนสัตว์, ผ้าขนแกะ, สีย้อมผ้าขนสัตว์, Jeans, ย้อมยีนส์, สีย้อมยีนส์, ย้อมยีน,
 
ไดล่อน สีย้อมผ้าด้วยเครื่องซักผ้า  Dylon Colourfast Dye
  ไดล่อน สีย้อมผ้าด้วยเครื่องซักผ้า      
        มีให้เลือกถึง 22 สี
        วิธีการย้อมผ้า ด้วยเครื่องซักผ้าฝาหน้า
        ถาม-ตอบ Q & A
        สิ่งที่ควรทำ / ไม่ควรทำ Do/Don't
        ตารางชนิดของผ้า
        ตารางแสดงน้ำหนักผ้า
  สินค้าสต็อกเก่า ลดราคาพิเศษ จนสินค้าหมด        
 
 คุณสมบัติ
ใช้ย้อม ผ้าเส้นใยธรรมชาติ ทุกชนิด เช่น ผ้าฝ้าย
ผ้าลินิน ผ้าเรยอง และผ้าฝ้ายผสมโพลิเอสเตอร์  ดูชนิดของผ้าที่สามารถย้อมได้จาก ตารางชนิดของผ้า
สีไม่ตก
ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ทำลายเส้นใยผ้า และไม่ทำให้ผ้าแข็ง
กระด้าง
สะดวก
ใช้ย้อมด้วยเครื่องซักผ้าฝาหน้า
ผลิตในประเทศอังกฤษ
เป็นสีปลอดสารพิษ (Non-toxic) ไม่มีโลหะหนัก
 ปริมาณการใช้
สี 1 กล่อง ย้อมผ้าแห้งหนัก 500 กรัม (ได้สีเข้ัม) ถึง 1,000 กรัม (ได้สีอ่อน) หรือเสื้อเชิ้นประมาณ 2-5 ตัว
ดู ตารางแสดงน้ำหนักผ้า
ใช้เกลือ 750 กรัม (ไม่ต้องเพิ่มเกลือแม้ใช้สีมากกว่า 1 กล่อง)
 ข้อแนะนำ
ใช้กับเครื่องซักผ้าฝาหน้าเท่านั้น
ตั้งโปรแกรมการซักที่ 60 °C
แยกซักผ้าที่ย้อมแล้วต่างหาก 2-3 ครั้งแรก โดยกลับผ้า
ด้านในออก เพราะอาจมีกากสีตกค้างอยู่ หลังจากนั้น
ก็สามารถซักรวมกับผ้าอื่นๆ ได้
 
 วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม    
เครื่องซักผ้าฝาหน้า    
เกลือ 750 กรัม (จำเป็นต้องใช้)  
ถุงมือยาง  
 วิธีใช้      
  ชั่งน้ำหนักผ้าแห้งที่จะย้อม
ซักให้สะอาด แล้วบิดหมาดๆ
(ไม่ต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม)
    ครั้งที่ 1 ตั้งโปรแกรมการซักที่ 60 °C
ห้าม ใช้โปรแกรมแช่ผ้า (Pre-wash)
หรือการซักแบบประหยัด (Economy
Wash)
  (สวมถุงมือยาง) เทสีลงในถังซัก     ครั้งที่ 2 เมื่อเครื่องทำงานเสร็จ
ตั้งโปรแกรมการซักที่อุณหภูมิสูงสุด
(หรือ 60 °C
สำหรับผ้าผสมโพลิเอส เตอร์) โดยไม่ต้องใส่ผงซักฟอก
  เทเกลือ 750 กรัมทับบนสี     ตากผ้าในที่ร่ม
 

นำผ้าเข้าเครื่องซักผ้า โดยไม่ต้องใส่ ผงซักฟอก

    ครั้งที่ 3 (ไม่ต้องใส่ผ้า)
ใส่ผงซักฟอก และตั้งโปรแกรมการซัก ที่นานที่สุด และตั้งอุณหภูิมิสูงสุด
   

 

      กลับด้านบน Go Top
 
สีย้อมร้อน  |  สีย้อมเย็น  |  ยากำจัดสี และคราบสกปรก  |  สีย้อมผ้าด้วยเครื่องซักผ้า สีย้อมผ้า พรีเมี่ยม  |