ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักเกี่ยวกับวรภาสดีหลักสูตรอบรมตัวแทนจำหน่ายเว็บบอร์ดถามตอบผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สี  Colour Products
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
ซื้อสินค้าไดล่อนอัสออนไลน์
 
dylonthailand
 
dylonthailand
 

4. น้ำหนักผ้าแห้ง

การชั่งน้ำหนักผ้าแห้ง จะทำให้เราสามารถคำนวณปริมาณการใช้สีได้ สีย้อมผ้า ไดล่อน 1 ตลับ บรรจุสีสำหรับย้อมผ้าหนัก 250 กรัม ถ้าย้อมผ้าหนักกว่าที่กำหนด ก็จะได้สีอ่อน แต่ถ้าย้อมผ้าน้ำหนักน้อยกว่าที่กำหนด ก็จะได้สีเข้ม ดูรายละเอียด น้ำหนักผ้าได้จาก ตารางแสดงน้ำหนักผ้า
 
5. ปริมาณน้ำ
ปริมาณน้ำที่ใช้ในการย้อมผ้าควรจะมากพอให้ท่วมผ้าเล็กน้อย เพื่อให้ผ้าจมใต้น้ำขณะย้อมตลอดเวลา และสามารถคนผ้า หรือกลับผ้าได้สะดวก
การกะปริมาณน้ำสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงคลี่ผ้าออกแล้วนำไปวางในกะละมัง หรือภาชนะย้อม แล้วใส่น้ำจนท่วมผ้าเล็กน้อย จากนั้นให้น้ำผ้าขึ้นจากน้ำ แล้วบิดหมาดๆ เพื่อเตรียมไว้ย้อม ส่วนน้ำให้นำไปต้ม (สำหรับสีย้อมร้อน) หรือใช้ย้อมได้เลย (สำหรับสีย้อมเย็น)
 
  คลี่ผ้าออกแล้วนำไปวางในกะละมัง หรือภาชนะย้อม
  ใส่น้ำจนท่วมผ้าเล็กน้อย
  น้ำผ้าขึ้นจากน้ำ แล้วบิดหมาดๆ เพื่อเตรียมย้อมต่อไป
       
ความแตกต่างของสีย้อมร้อนและย้อมเย็น   |  ผ้าชนิดต่างๆ  |  ปัจจัยที่มีผลต่อการย้อมผ้า  |
| ข้อควรคำนึงในการย้อมผ้า  | สิ่งที่ควรทำ / ไม่ควรทำ  |  ถาม - ตอบ  |  ตารางแสดงน้ำหนักผ้า  |