ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักเกี่ยวกับวรภาสดีหลักสูตรอบรมตัวแทนจำหน่ายเว็บบอร์ดถามตอบผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สี  Colour Products
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
ซื้อสินค้าไดล่อนอัสออนไลน์
 
dylonthailand
   
@dylonthailand
 

6. ขนาดของภาชนะที่ใช้ย้อม

ภาชนะที่ใช้ในการย้อมผ้าจะต้องมีขนาดใหญ่พอสำหรับผ้าที่จะย้อม และมีพื้นที่ในการแช่ผ้าให้จมใต้น้ำได้
 
    ภาชนะที่มีขนาดพอดีในการย้อมจะต้องมีขนาด
ใหญ่พอที่จะใส่น้ำให้ท่วมผ้าได้ และสามารถคนผ้า
กลับผ้าได้สะดวกระหว่างย้อม ซึ่งจะทำให้ผ้าที่ย้อม
แล้วมีสีสม่ำเสมอเพราะสีซึมเข้าเส้นใยผ้าได้ดี
 
    ภาชนะที่มีขนาดเล็กเกินไปจะทำให้ผ้าเบียดกันมาก หรืออัดกันเป็นก้อนในภาชนะ ผ้าที่ย้อมจะเป็นริ้ว หรือมี รอยด่าง และสีมีไม่สม่ำเสมอ เพราะผ้าบางส่วนไม่ถูกสี  
    ภาชนะที่มีขนาดใหญ่มากเกินไปจะทำให้เปลืองน้ำ และสี เพราะเนื้อสีจะกระจายตัวในน้ำมาก ทำให้ผ้าย้อมได้สีอ่อนกว่าที่ควร  
       
ความแตกต่างของสีย้อมร้อนและย้อมเย็น   |  ผ้าชนิดต่างๆ  |  ปัจจัยที่มีผลต่อการย้อมผ้า  |
| ข้อควรคำนึงในการย้อมผ้า  | สิ่งที่ควรทำ / ไม่ควรทำ  |  ถาม - ตอบ  |  ตารางแสดงน้ำหนักผ้า  |