ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักเกี่ยวกับวรภาสดีคำแนะนำการย้อมผ้าหลักสูตรอบรมตัวแทนจำหน่ายเว็บบอร์ดถามตอบผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สี  Colour Products
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
ซื้อสินค้าไดล่อนอัสออนไลน์
 
dylonthailand
 
@dylonthailand
   
 
 
น้ำยาขจัดคราบหินปูน
อเนกประสงค์

All Purpose Descaler
  ยาทำความสะอาดถ้วยชาม
และเครื่องครัว

Crockery & Cutlery Clear
ขจัดคราบหินปูนใน 10 นาทีโดยไม่ต้องขัด ไม่มีสารพิษ
และไม่กัดกร่อนโลหะ
  ใช้ขจัดคราบชา กาแฟ และคราบสกปรกฝังแน่นบนถ้วยชาม
เครื่องครัว และเครื่องแก้วโดยไม่ต้องขัด
ผงทำความสะอาด
เครื่องล้างจาน และเครื่องซักผ้า

Dishwasher &
Washing Machine Cleaner
     
ใช้ขจัดคราบหินปูน คราบอาหาร และคราบผงซักฟอก
ที่สะสมในเครื่องล้างจาน และเครื่องซักผ้า
   
ผลิตภัณฑ์รักษาผ้า  |  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้  |