ชื่อไทยวรภาสดี เมนูวรภาสดีหน้าหลักเกี่ยวกับวรภาสดีหลักสูตรอบรมตัวแทนจำหน่ายเว็บบอร์ดถามตอบผังเว็บไซด์วรภาสดี
ผลิตภัณฑ์สี  Colour Products
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน
ผลงานสร้างสรรค์
คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
ติดต่อวรภาสดี
ซื้อสินค้าไดล่อนอัสออนไลน์
 
dylonthailand
 
@dylonthailand
   
           
     
  ผ้าใยธรรมชาติ เมื่อนำมาเผาไฟจะค่อยๆ ไหม้ไฟ มีกลิ่นคล้ายเผากระดาษ และไหม้จนหมดเหลือเป็นขี้เถ้าเล็กน้อย  
           
     
  ผ้าไหม และผ้าขนสัตว์ เมื่อนำมาเผาจะไหม้ไฟ และหดตัวเป็นก้อนขี้เถ้ากรอบสีดำ และมีกลิ่นคล้ายเส้นผมไหม้ไฟ  
           
     
  ผ้าใยสังเคราะห์ เมื่อนำมาเผาไฟจะลุกติดไฟ มีควันสีดำ กลิ่นออกเปรี้ยวคล้ายพลาสติกไหม้ไฟ
เมื่อไหม้หมดจะเหลือก้อนคล้ายพลาสติกสีดำแข็งๆ
 
           
 
ความแตกต่างของสีย้อมร้อนและย้อมเย็น   |  ผ้าชนิดต่างๆ  |  ปัจจัยที่มีผลต่อการย้อมผ้า  |
| ข้อควรคำนึงในการย้อมผ้า  | สิ่งที่ควรทำ / ไม่ควรทำ  |  ถาม - ตอบ  |  ตารางแสดงน้ำหนักผ้า  |