[การสั่งซื้อสินค้า]


ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์กับ บริษัท วรภาสดี จำกัด คุณจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน โดยสามารถคลิ้ก ที่นี่ หรือ คลิ้ก [Log In – เข้าสู่ระบบ] ที่อยู่ด้านบน

1. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1.1. เลือกสินค้าจาก “หมวดสินค้า”
1.2. ระบุจำนวนที่ต้องการสำหรับสินค้าแต่ละรายการ
1.3. คลิ้กปุ่ม “เพิ่มสินค้าในตะกร้า”
1.4. หากต้องการแก้ไขจำนวนสินค้า ให้ใส่จำนวนที่ต้องการ แล้วคลิ้ก “รูปลูกศร” เพื่อคำนวณจำนวน และราคาสินค้าให้ถูกต้อง
1.5. เมื่อต้องการเลือกสินค้าเพิ่มเติม ให้คลิ้กปุ่ม “เลือกสินค้าเพิ่มเติม”
1.6. หากต้องการลบรายการสินค้าออกจากตะกร้าสินค้า กรุณาคลิ้กปุ่ม “รูปถังขยะ”
1.7. เมื่อเลือกสินค้าครบแล้ว กรุณาคลิ้กปุ่ม “สิ้นสุดการซื้อ”

หมายเหตุ : หากคุณยังไม่ได้ Log in เข้าสู่ระบบ หลังจากคลิ้กปุ่ม “สิ้นสุดการซื้อ” ระบบจะให้คุณใส่ อีเมล์ และรหัสผ่าน แล้วระบบจะกลับมายังหน้า “รายละเอียดการส่งสินค้า” เพื่อทำรายการต่อไป

2. ระบุสถานที่จัดส่งสินค้า และวิธีการจัดส่งสินค้า

2.1 สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ แต่หากต้องการส่งไปยังสถานที่อื่น กรุณาคลิ้กปุ่ม “เปลี่ยนสถานที่จัดส่งสินค้า”
2.2 กรอกชื่อ และที่อยู่ใหม่ แล้วคลิ้กปุ่ม “ทำต่อไป”
2.3 เลือกวิธีการจัดส่งสินค้า แล้วคลิ้กปุ่ม “ทำต่อไป”

3. เลือกวิธีการชำระเงิน

3.1 ระบบจะแสดงยอดรวมราคาสินค้าทั้งหมด ค่าจัดส่งสินค้า แล้วหักส่วนลดต่างๆ (ถ้ามี)
3.2 เลือกวิธีการการชำระเงิน
บริษัทฯ ไม่มีรับชำระด้วยบัตรเครดิต ในทุกกรณี

4. ยืนยันการสั่งซื้อ

4.1 ระบบจะสรุปรายการสินค้าที่คุณสั่งซื้อ สถานที่จัดส่ง และวิธีการชำระเงิน กรุณาตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิ้กปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ”
4.2 หากต้องการแก้ไขรายการใดๆ กรุณาคลิ้กปุ่ม “แก้ไข” ที่รายการนั้น
4.3 หลังจากคุณได้ทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้ว หน้าจอจะแสดงหมายเลขการสั่งซื้อของคุณ เพื่อใช้ในการอ้างอิง และติดตามรายการสั่งซื้อ
4.4 ระบบจะทำการส่งอีเมล์หมายเลขการสั่งซื้อ พร้อมสรุปรายการสั่งซื้อให้คุณ เพื่อเป็นการยืนยันว่าระบบได้บันทึก รายการของคุณเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : หากคุณไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันรายการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อบริษัทที่ shoponline@vorabhasd.co.th หรือ
โทร 0-2893 8893 (วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.)

Copyright © 2021 Vorabhas D. All Rights Reserved