[วิธีการชำระเงิน]

ชำระเมื่อรับสินค้า

คุณสามารถมารับสินค้าได้ที่บริษัทฯ และชำระค่าสินค้าในวันที่มารับสินค้า

โอนเงินผ่านธนาคาร

1. คุณสามารถชำระค่าสินค้าได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีที่แจ้งไปในอีเมล์ตอบรับการสั่งซื้อ

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: พีรยสถ์ อัศวพิภพ
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

- ธนาคารกรุงเทพ
หมายเลข: 168-0-69463-3
สาขา: บางขุนเทียน

- ธนาคารกรุงไทย
หมายเลข : 054-0-09632-6
สาขา : บางขุนเทียน

- ธนาคารกรุงศรี
หมายเลข : 304-1-16853-6
สาขา : ถนนจอมทอง

- ธนาคารกสิกรไทย
หมายเลข: 740-2-20439-1
สาขา: ถนนวุฒากาศ

- ธนาคารทหารไทย
หมายเลข : 031-2-48346-4
สาขา : ถนนจอมทอง

- ธนาคารไทยพาณิชย์
หมายเลข: 062-2-21235-0
สาขา: ถนนวุฒากาศ

หลังจากทำการโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งผ่านช่องทางต่อไปนี้
- Line ID : @dylonthailand
- Facebook : dylonthailand
- โทรศัพท์ 0-2893 8893
- แฟกซ์ 0-2893 8895
- อีเมล์ shoponline@vorabhasd.co.th

แสดง ใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขการสั่งซื้อ ยอดเงินโอน ธนาคารที่โอน และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

3. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว


Copyright © 2021 Vorabhas D. All Rights Reserved